GIB

البيانات المالية

البيانات المالية 2024
Q1 Financial Statement 2024 تحميل PDF
البيانات المالية 2023
Q1 Financial Statement 2023 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2023 تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2023 تحميل PDF
Q4 Financial Statement 2023 تحميل PDF
البيانات المالية 2022
Q1 Financial Statement 2022 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2022 تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2022 تحميل PDF
Q4 Financial Statement 2022 تحميل PDF
البيانات المالية 2021
Full Year Financial Statements 2021 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2021 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2021 تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2021 تحميل PDF
2020 Financials
Q4 Financial Statement 2020 تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2020 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2020 تحميل PDF
البيانات المالية 2019
2019 Full Year Financial Statements تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2019 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2019 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2019 تحميل PDF
البيانات المالية 2018
2018 Full Year Financial Statements تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2018 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2018 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2018 تحميل PDF
البيانات المالية 2017
2017 Full Year Financial Statements تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2017 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2017 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2017 تحميل PDF
البيانات المالية 2016
2016 Full Year Financial Statements تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2016 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2016 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2016 تحميل PDF
البيانات المالية 2015
2015 Full Year Financial Statements تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2015 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2015 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2015 تحميل PDF
البيانات المالية 2014
2014 Full Year Financial Statements تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2014 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2014 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2014 تحميل PDF
البيانات المالية 2013
2013 Full Year Financial Statements تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2013 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2013 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2013 تحميل PDF
البيانات المالية 2012
2012 Full Year Financial Statements تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2012 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2012 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2012 تحميل PDF
البيانات المالية 2011
2011 Full Year Financial Statements تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2011 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2011 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2011 تحميل PDF
البيانات المالية 2010
2010 Full Year Financial Statements تحميل PDF
Q3 Financial Statement 2010 تحميل PDF
Q2 Financial Statement 2010 تحميل PDF
Q1 Financial Statement 2010 تحميل PDF
بنك الخلیج الدولي ش.م.ب. مرخص من قبل مصرف البحرین المرکزي کبنك جملة تقلیدي محلي وکبنك تجزئة تقلیدي (فرع) س.ت. 4660